Til folkeskolelærere #TeachersForFuture

10 grunde til, at lærere og elever bør deltage i klimastrejken den 15. marts

(Debatindlæg fra Folkeskolen.dk)
Efter 40 år med viden om klimakrisens alvor og dertilhørende politisk inaktivitet er klimabekymrede unge og andre borgere i over 40 lande verden over ugentligt gået på gaden for at råbe verdens ledere op under bevægelsen FridaysForFuture, der er ledt af klimaikonet Greta Thunberg, den 16-årig svensk skoleelev, der sidste efterår begyndte af strejke fra skolen fordi: “Why should I be studying for a future that soon may be no more, when no one is doing anything to save that future?”. Vi har samlet 10 gode grunde til at inddrage klimastrejken den 15. marts i undervisningen.

Vi, Klimastrejke – FridaysForFuture Denmark, har fuld forståelse og anerkendelse for jeres profession, og det arbejde, det kræver at sammensætte et undervisningsforløb.

Derfor har vi her samlet 10 gode grunde, som kan inspirere jer til at undervise og deltage i klimastrejken den 15. marts.

Følgende er skrevet på baggrund af bevægelsen TeachersForFuture og eleverne i School strike 4 climate Australia.

1. Bidrager til elevernes forståelse for menneskets samspil med naturen

Eleverne mærkede selv klimakrisens konsekvenser sidste sommer, hvor Danmark oplevede den værste tørke i flere generationer. I de naturvidenskabelige fag kan I undersøge, hvilke andre naturkatastrofer, verden er ramt af for tiden, så eleverne får en fornemmelse af, hvordan verdens lande er forbundet gennem klimaet.

2. Politisk stillingtagen: Medansvar

Over hele verden tager unge under 18 med inspiration fra Greta Thunberg politisk stilling til klimakrisen og til politikernes manglende ambitioner for fremtiden. Mange unge tager medansvar ved at spise plantebaseret mad og har droppet flyture.  Klimastrejken er den perfekte mulighed for at aktivere eleverne i samfundsfag. Ved at deltage i klimastrejken, kan de føre en dialog med borgmestre eller politikere, og stille spørgsmålstegn ved de folkevalgtes prioriteringer. Til klimastrejkerne samler vi breve ind til klimaministeren. I kan også sende breve til vores mail.

3. Demokrati i praksis

Ja, vi læser om vores forsamlingsfrihed. Vi bliver fortalt, at vi har ytringsfrihed. Men hvordan føles det rent faktisk at gøre brug af den frihed, vi har i vores samfund? Klimastrejken er en tryg måde at udnytte disse rettigheder. Desuden er det vigtigt for eleverne at lære, hvordan de har mulighed for at ændre den politiske retning i samfundet. Så vigtigt, at det er skrevet tydeligt ind i folkeskolens formålsparagraf.

4. Det er en historisk begivenhed

Klimastrejkerne den 15. marts vil være en af verdenshistoriens mest globale strejker nogensinde. Aldrig før har så mange så unge borgere taget stilling til politik. Eleverne er vant til at lære om historie, de burde også være med til at skrive den.

5. Verden lytter

Lige nu er politikere, medier og andre borgeres opmærksomhed rettet mod de unges klimastrejker rundt om i verden. Nogle politikere støtter klart op om de unges kamp, andre truer med konsekvenser eller umyndiggør dem. Følg Greta Thunberg på twitter for eksempler.

Det er nu, eleverne har en stemme.

6. Lære noget om klima – på en anden måde

Til klimastrejkerne vil vi have taler, debatter og dialoger om klimakrise, -kamp og -politik. Det bliver en dag, hvor eleverne kan lære noget om klima og miljø på en mere interaktiv og multimodal måde. 

7. Snakke om det svære – ærligt

TeachersForFuture opfordrer skoler til at snakke ærligt om klimakrisen. Det kan være svært. Skræmmende. Men eleverne fortjener at få sandheden at vide, så de kan forholde sig til, hvad de skal gøre for at ændre fremtidsprognoserne. Det samme gælder naturligvis for resten af befolkningen. I har muligheden for at gøre denne snak tryg og konstruktiv.

8. Finde fællesskab i klimakampen

Mange unge er bekymrede over klimaforandringerne i dag. Læs her om unge Rebecca, der vendte sin klimadepression til klimagejst gennem klimaaktivisme. At snakke om og arbejde med klimaet kan give eleverne det fællesskab, nogle af dem har brug for.

9. Folketingsvalg

Senest i juni skal regeringen udskrive valg. Vi er derfor på vej ind i en valgkampsperiode, men eleverne er ikke gamle nok til at stemme endnu, selvom valget kommer til at påvirke deres fremtid. Klimastrejke og -kamp har aldrig været så aktuelt, som det er i dag. Både på grund af hastigt voksende temperaturer, men også fordi resultatet af valg og regeringsdannelse vil påvirke vores chancer for at overholde Parisaftalen.

10. Kreative bannere

  • Klimaet ændrer sig – hvorfor gør vi ikke?
  • Mindre sort snak – mere grøn fornuft.
  • Kan I selv? Eller skal vi tage over?

Hvem elsker ikke at finde på gode slagord? Klimastrejken giver en chance for at være kreativ med ord, maling, og hvad billedkunstlokalet ellers kan byde på.

Så kære lærer, kom med til klimastrejken!

Det er aktuelt. Lærerigt. Vigtigt. Presserende. Hyggeligt. Sjovt.

Klimastrejken er en tryg oplevelse, og ikke politisk farvet, da al politik er klimapolitik.