Tilladelser, sikkerhed og logistik

Tilladelser:

Generelt i Danmark er der (heldigvis!) ytrings- og forsamlingsfrihed. Det betyder at alle altid kan stille sig op et sted (fredeligt) og ytre sin mening. Er man en gruppe af en hvis størrelse (mere end 10) så skal man dog kontakte politi og kommune og bede om tilladelse til at stille sig et sted i nogle timer. Dette er en ren formalitetssag, så man undgår misforståelser.

 • Politiet informeres så de ikke tror at man er en bande/terrorgruppe og derfor både kan beskytte jer og andre.
 • Kommunen kontaktes for at sikre at andre ikke også vil lave noget samtidig på den offentlige plads, som man selv havde tænkt sig.

I begge tilfælde ringer man bare ind til sin lokale politistation og kommune, og så guider de en på rette vej.

Generelt gælder der disse regler:

 • Den person der ansøger skal selv være 18 år og ansøger med sit CPR-nr! Derfor står den enkelte arrangør af hver demo til ansvar overfor hvad der sker til den demo. Dette gælder selvfølgelig kun dem som affiliere sig med demoen/strejken. Hvis der altså kommer folk udefra og skaber ravage/tydeligt overtræder arrangørens bestemmelser over hvad demoen/strejken handler om, står denne person ikke til ansvar (i stedet anses de evt. voldelige mennesker udefra som en form for angribere, så her vil politiet beskytte klimastrejken imod de andre hvis man ringer 1-1-2).
 • Der er forskel på om man bare ansøger politiet om en demo uden eller med musik, højttalere og megafoner. Dvs. at man skal være opmærksom på om man bare vil stå på en plads og hygge/danse lidt rundt/synge et par få klimasange akustisk, ELLER om man også vil søge om tilladelse til at bruge en megafon/mikrofon/musikanlæg o.l.
 • Er der tale om musikanlæg kan det være man skal bruge strøm – så skal man ansøge kommunen om mulighed for at trække strøm et sted fra (ofte har kommunale pladser strømadgang, da de har mange slags arrangementer sådanne steder).
 • Ønsker man at lave en strejke som bevæger sig fra ét sted til et andet, så er dette også en særskilt ansøgning til politiet. Dette er for at beskytte jer som strejkende borgere imod andre trafikanter, så politiet vil komme og eskortere jer fra startstedet til det sted som man samles ved senere. Dette er generelt super effektivt, da man får stoppet trafikken gennem byen i en periode, hvilket påvirker folk der ellers ikke ville have set strejken.

Sikkerhed:

 • Når man invitere børn og unge med som er under 18 har man et særligt ansvar. Dette ansvar handler bl.a. om IKKE at opfordre til eller udføre nogen form for civil ulydighed. Det kan man gøre andre dage med voksne ansvarlige mennesker – men ikke med unge under 18 år.
 • Hvad gør man hvis der kommer folk til, som ødelægger strejken (er højlydte/kritiserende/generende/stødende?)
 • Eller der kommer folk som begynder at uddele materiale for et helt andet arrangement/holdning/politisk parti? Hvem smider dem væk på en pæn måde? Er I forberedt?

Logistik:

 • Hvordan bliver ting transporteret frem og tilbage?
 • Skal man bruge en scene? Lydudstyr? Er der nogle som kan finde ud af at samle lydudstyret? Hvad hvis det regner (plastik/pavilloner over det elektriske udstyr?)?
 • Hvem lægger penge ud for transport/lyd/scene? Crowdfunder man pengene før eller efter? Ville nogle firmaer (eks. ¨Lej et anlæg’) måske være villige til at låne jer det gratis til gengæld for goodwill og lidt pr?
 • Hvad med skrald og affald? Klimastrejker skal ikke være kendt for at efterlade sig affald, og desværre er selv grønne mennesker dårlige til at smide bl.a. cigaretskodder!!